.:: నా గురుంచి నేను ! ::.


AISF కార్యకలాపాల్లో, రాజకీయ పాఠశాలల్లో పాల్గొన్నాను. ఊహ వచ్చినప్పటి నుండి సిపిఐ ఉద్యమాలు, సాహిత్యం, పత్రికల ప్రభావం ఎక్కువ.

Read more...

Bathula VV Apparao

mirchee--avvani ayinaa chellammaa ante chaalu, chikkati chakkati tea isthundi--bathula VV apparao

No comments

మిర్చీ—అవ్వని ఐనా చెల్లమ్మా అంటే చాలు, చిక్కటి చక్కటి టీ ఇస్తుంది—బత్తుల వీవీ అప్పారావు.  

 

 

 
No comments :

Post a Comment

Location

Contact Me

Feel free to reach me for any information

Address
7/705 Anandini, Divya Sri Sakthi Apts, Mayuri Nagar, Opp. Bus Body Building, Miyapur, Hyderabad 49.

.