.:: నా గురుంచి నేను ! ::.


AISF కార్యకలాపాల్లో, రాజకీయ పాఠశాలల్లో పాల్గొన్నాను. ఊహ వచ్చినప్పటి నుండి సిపిఐ ఉద్యమాలు, సాహిత్యం, పత్రికల ప్రభావం ఎక్కువ.

Read more...

Bathula VV Apparao

anna uri leninki, naanna otami sivaajeeki nerpaayi guna paathaalu, nerchukunna vaallaki nerchukunnantha.

No comments

 

అన్న ఉరి లెనిన్ కి, నాన్న ఓటమి శివాజీకి నేర్పాయి గుణ పాఠాలు. నేర్చుకున్న వాళ్ళకి నేర్చు కున్నంత.    
No comments :

Post a Comment

Location

Contact Me

Feel free to reach me for any information

Address
7/705 Anandini, Divya Sri Sakthi Apts, Mayuri Nagar, Opp. Bus Body Building, Miyapur, Hyderabad 49.

.