.:: నా గురుంచి నేను ! ::.


AISF కార్యకలాపాల్లో, రాజకీయ పాఠశాలల్లో పాల్గొన్నాను. ఊహ వచ్చినప్పటి నుండి సిపిఐ ఉద్యమాలు, సాహిత్యం, పత్రికల ప్రభావం ఎక్కువ.

Read more...

Bathula VV Apparao

americaadi, venkannadi oke teeru. appulato aiswaryam. (venkanna pelli appu inkaa teeraledu.)

No comments

అమెరికాది, వెంకన్నది ఒకే తీరు. అప్పులతో ఐశ్వర్యం. (వెంకన్న పెళ్లి అప్పు ఇంకా తీరలేదు)
No comments :

Post a Comment

Location

Contact Me

Feel free to reach me for any information

Address
7/705 Anandini, Divya Sri Sakthi Apts, Mayuri Nagar, Opp. Bus Body Building, Miyapur, Hyderabad 49.

.