.:: నా గురుంచి నేను ! ::.


AISF కార్యకలాపాల్లో, రాజకీయ పాఠశాలల్లో పాల్గొన్నాను. ఊహ వచ్చినప్పటి నుండి సిపిఐ ఉద్యమాలు, సాహిత్యం, పత్రికల ప్రభావం ఎక్కువ.

Read more...

Bathula VV Apparao

abbaayilu abbayilu kalisi ayyappalni kane kaani kaalam vachchindi, pelliki vadhuvulu dorakka.

No comments

అబ్బాయిలు అబ్బాయిలు కలిసి అయ్యప్పల్ని కనే కాని కాలం  వచ్చింది,  పెళ్ళికి వధువులు దొరక్క.

 
No comments :

Post a Comment

Location

Contact Me

Feel free to reach me for any information

Address
7/705 Anandini, Divya Sri Sakthi Apts, Mayuri Nagar, Opp. Bus Body Building, Miyapur, Hyderabad 49.

.