.:: నా గురుంచి నేను ! ::.


AISF కార్యకలాపాల్లో, రాజకీయ పాఠశాలల్లో పాల్గొన్నాను. ఊహ వచ్చినప్పటి నుండి సిపిఐ ఉద్యమాలు, సాహిత్యం, పత్రికల ప్రభావం ఎక్కువ.

Read more...

Bathula VV Apparao

aggipulla entho sukumari. Bhaaswaram daani neththina cheruthundi, aththalaa manta peduthundi.

No comments

*అగ్గిపుల్ల ఎంతో సుకుమారి. భాస్వరం దాని నెత్తిన చేరుతుంది, అత్తలా మంట పెడుతుంది.
No comments :

Post a Comment

Location

Contact Me

Feel free to reach me for any information

Address
7/705 Anandini, Divya Sri Sakthi Apts, Mayuri Nagar, Opp. Bus Body Building, Miyapur, Hyderabad 49.

.