.:: నా గురుంచి నేను ! ::.


AISF కార్యకలాపాల్లో, రాజకీయ పాఠశాలల్లో పాల్గొన్నాను. ఊహ వచ్చినప్పటి నుండి సిపిఐ ఉద్యమాలు, సాహిత్యం, పత్రికల ప్రభావం ఎక్కువ.

Read more...

Bathula VV Apparao

mirchee--aa model lo devathani choosaanu. aame dharinchindi devathaa vastraalu (no vastraalu)--bathula VV apparao

No comments

మిర్చీ—ఆ మోడల్ లో దేవతని చూశాను. ఆమె ధరించింది దేవతా వస్త్రాలు. (నో వస్త్రాలు)

 

 

 

 
No comments :

Post a Comment

Location

Contact Me

Feel free to reach me for any information

Address
7/705 Anandini, Divya Sri Sakthi Apts, Mayuri Nagar, Opp. Bus Body Building, Miyapur, Hyderabad 49.

.