.:: నా గురుంచి నేను ! ::.


AISF కార్యకలాపాల్లో, రాజకీయ పాఠశాలల్లో పాల్గొన్నాను. ఊహ వచ్చినప్పటి నుండి సిపిఐ ఉద్యమాలు, సాహిత్యం, పత్రికల ప్రభావం ఎక్కువ.

Read more...

Bathula VV Apparao

నాడు భర్త పోతే/ సతీ సహగమనం

No comments
"నాడు భర్త పోతే/ సతీ సహగమనం,నేడు ఆడబిడ్డ అయితే/ కడుపులోనే హననం.
ప్రకృతి ప్రతిరూపం పై ఎంత కిరాతకం?"No comments :

Post a Comment

Location

Contact Me

Feel free to reach me for any information

Address
7/705 Anandini, Divya Sri Sakthi Apts, Mayuri Nagar, Opp. Bus Body Building, Miyapur, Hyderabad 49.

.