.:: నా గురుంచి నేను ! ::.


AISF కార్యకలాపాల్లో, రాజకీయ పాఠశాలల్లో పాల్గొన్నాను. ఊహ వచ్చినప్పటి నుండి సిపిఐ ఉద్యమాలు, సాహిత్యం, పత్రికల ప్రభావం ఎక్కువ.

Read more...

Bathula VV Apparao

battala dukanam dani pakkana

No comments
"బట్టల దుకాణం, దాని పక్కన బంగారం దుకాణం,దాని పక్కన మళ్ళీ బట్టల దుకాణం, దాని పక్కన మళ్ళీ బంగారం దుకాణం,బట్టలు, బంగారమే మన జీవితం..!!"No comments :

Post a Comment

Location

Contact Me

Feel free to reach me for any information

Address
7/705 Anandini, Divya Sri Sakthi Apts, Mayuri Nagar, Opp. Bus Body Building, Miyapur, Hyderabad 49.

.